Bilar är idag ett mycket populärt och viktigt färdmedel och har varit sedan många år tillbaka. År 1897 byggdes Sveriges första bil med förbränningsmotor, den byggdes i Surahammar av en man som hette Gustaf Eriksson. Gustaf var en ingenjör och anställdes av Surahammars bruk år 1897 och åkte därmed på en studieresa i Europa för att studera biltillverkning. När Gustaf sedan var tillbaka från sin resa så tillverkade han även fotogenmotorer. Han undvek bensindrivna motorer eftersom han ansåg att de var farliga, i och med att de var brandfarliga. Bilen som Gustaf tillverkade finns idag som en kopia på MC-museet, gyllene hjulet i Surahammar. Bilen går att köra och drivs av en bensindriven gräsklipparmotor. Den har också ställts ut på en hel del bilevenemang, bland annat på Power Big Meet.

Bilutställningar väckte människors intresse

Förr var intresset för bilar inte lika stort som det är idag, men med hjälp av en bilutställning som ägde rum i Danmark år 1902 ökade intresset för bilar i Sverige. Efter Danmarks bilutställning anordnade även Sverige både bil och båtutställningar följande år, samt 1904 och 1907. Bilen ansågs dock för dyr att äga och därför sågs det mer som en lyx för Sverige. Att anställa chaufförer skulle också vara för dyrt och inga lämpliga chaufförer kunde heller hittas. Bilarna fortsatte dock att produceras och år 1906 kom den första automobilförordningen. Krav på körkort samt registreringsnummer på bilarna infördes följande år och även det året registrerades 662 bilar i Sverige, varav 362 registrerades i Stockholm. Sedan fortsatte bilmarknaden att växa och år 1921 fanns det över 51 000 fordon registrerade. På 1950-talet hade nästan varenda hushålltillgång till bil och det hade blivit ett viktigt färdmedel för samhället.

Bilens historia

Bilens historia

När man upptäckte ångkraften, upptäckte man också att man kunde tillverka färdmedel med hjälp av den. År 1769–1770 byggdes en ångdriven vagn av en fransman som hette Joseph Cugnot. Han lyckades dock inte så bra med konstruktionen, vilket resulterade i att styrmekanismen på vagnen inte fungerade så bra. vilket i sin tur orsakade världens första bilolycka. Man fortsatte att tillverka olika typer av ångmobiler men misslyckades gång på gång. När man sedan upptäckte förbränningsmotorn och hur mycket lättare än ångmaskinen den var, tog tillverkningen av bilar fart. En tysk man vid namn Karl Benz konstruerade en motordriven vagn år 1885. Hans fru, Bertha Benz blev den första personen att köra vagnen på en längre sträcka. Sträckan var på 106 kilometer lång och när hon sedan kom tillbaka efter bilfärden kunde hon se bilars fulla potential och också vilket bra transportmedel det var. Vissa funktioner i bilar som till exempel luftkonditionering ansågs som lyx till en början, men kom sedan att bli en standard i de flesta bilarna. Luftkonditioneringen tillverkades i bilar redan under år 1939. Elmanövrerade säten och fönsterhissarhissar tillverkades i slutet på 1940-talet.  Biltillverkningen ökade sedan mycket snabbt och under 1950-talet ökade antalet bilar kraftigt. Biltillverkningen hade ökat så snabbt att man inte hunnit med att bygga de olika trafiklösningar som behövdes för att minska bilolyckor, samt för att trafiken ska fungera och flyta på.